Spring naar content

Regels Vergunningsvrij Mantelzorgwoning Plaatsen

Mantelzorgwoning plaatsing

Regels Vergunningsvrij Mantelzorgwoning Plaatsen

Een mantelzorgwoning vergunningsvrij plaatsen is een cruciale stap voor wie mantelzorg nodig heeft of verleent. Sinds 1 november 2014 is in veel gevallen geen vergunning meer vereist voor het plaatsen van een mantelzorgwoning. Echter, voor een pré-mantelzorgwoning gelden wel vergunningseisen. De regels en eisen voor uw reguliere mantelzorgwoning zijn van groot belang en moeten zorgvuldig worden overwogen.

Mag Ik Vergunningsvrij Plaatsen?

Mobiele Mantelzorgwoning Vergunningsvrij Er zijn in wezen twee scenario’s voor het plaatsen van een mantelzorgwoning. Scenario 1 omvat de situatie waarin de mantelzorgwoning zich bevindt op het terrein van de persoon die zorg behoeft. In dit geval woont de zorgverlener, een familielid of een andere bekende in de mantelzorgwoning. Scenario 2 betreft het geval waarin de zorgbehoevende in de mantelzorgwoning verblijft. Dan staat de woning op het terrein van de zorgverlener, een familielid of bekende. Een mobiele zorgwoning biedt de flexibiliteit om deze eenvoudig te verplaatsen wanneer deze niet meer nodig is.

Mantelzorgwoning Regels

Als u besluit een mantelzorgwoning te plaatsen, zijn er regels van toepassing. Over het algemeen kunt u een zorgwoning tot 100 m2 vergunningsvrij plaatsen indien er een zorgindicatie aanwezig is. Deze indicatie kunt u verkrijgen bij relevante instanties of gezondheidsprofessionals, zoals uw huisarts.

Voorwaarden Mantelzorgwoning

Om vergunningsvrij een mantelzorgwoning te bouwen, zijn enkele wettelijke voorwaarden van toepassing. Belangrijke voorwaarden zijn onder meer:

  • De mantelzorgwoning mag alleen worden geplaatst bij een bestaande woning op het terrein.
  • De mantelzorgwoning mag maximaal 100 m2 groot zijn.
  • Voor verplaatsbare mantelzorgwoningen binnen de bebouwde kom gelden extra voorwaarden voor de bebouwde oppervlakte.

Bij twijfel over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van de huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundigen.

Eisen voor het Plaatsen van een Mantelzorgwoning

De eisen voor het plaatsen van een mantelzorgwoning zijn ook afhankelijk van de locatie. Regels variëren per gemeente en locatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente of kunt u DomusCura, de mantelzorgspecialist, vrijblijvend laten nakijken wat de mogelijkheden zijn.

Mantelzorgwoning Opties

Als u een mantelzorgwoning mag plaatsen, zijn er verschillende opties:

  • U kunt een compleet nieuwe mantelzorgwoning laten bouwen, los van of vast aan het bestaande huis.
  • U kunt een verbouwing realiseren.
  • U kunt een mobiele mantelzorgwoning plaatsen.

DomusCura is gespecialiseerd in het bouwen van mobiele mantelzorgwoningen op maat. Wij voldoen aan alle eisen en wensen gesteld door zowel de gemeente als door u.

Het is belangrijk om na te denken over de toekomst van de woning wanneer de zorg niet meer nodig is. DomusCura kan helpen door de woning terug te kopen of te helpen met de wederverkoop als tweedehands mantelzorgwoning.

Maak een afspraak om de mogelijkheden van een mantelzorgwoning te bespreken. Wij zijn er om u te helpen bij elke stap van het proces. Vraag ook gerust naar onze financieringsmogelijkheden.