De grootte van uw mantelzorgwoning is afhankelijk van de oppervlakte van uw tuin/ achtererf en het aantal vierkante meters bijgebouwen. Een mantelzorgwoning mag een maximale oppervlakte hebben van honderd vierkante meter.