Veel gemeentes vragen om een medische indicatie bijvoorbeeld van een dokter of een instelling. Er zijn echter ook gemeentes die daar niet om vragen en die zelfs toestemming geven bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Lees hier meer over mantelzorgwoningen.