Vanaf 1 November 2014 is het plaatsen/bouwen van een mantelzorgwoning vergunningsvrij geworden.Dit is een Landelijke richtlijn en staat boven Gemeentelijke richtlijnen.Indien de locatie niet voldoet aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen of niet strookt met het geldende bestemmingsplan moet er toch een vergunning aangevraagd worden.Deze procedure is verkort naar maximaal 8 weken.Een mantelzorgwoning kan (vergunningsvrij) geplaatst worden op het achtererfgebied bij een woning.Het achtererfgebied ligt 1 meter achter de rooilijnDe rooilijn is de grens van de bestaande bebouwing.Bij vragen of twijfels hierover wil onze adviseur u graag behulpzaam zijn.