Mantelzorg is vaak onbetaalde zorg voor /door Familie of vrienden.Een mantelzorger heeft vaak een persoonlijke band met de zorgbehoevende. De norm bij mantelzorg is: verzorging meer dan 8 uur per week en dat vaak langer dan 3 maanden. De definitie van mantelzorg is: (Nationale Raad voor Volksgezondheid)
Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door een of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.