Met een mantelzorgwoning ‘ontlast u de zorg in NL. Het zou jammer zijn als u dan wordt gestraft met hogere belastingaanslag. Gelukkig hierover goed nieuws.

Het verbouwen tot mantelzorgwoning of het nieuw bouwen van een mantelzorgwoning vraagt om een investering. Tegelijkertijd bepalen de regels dat de mantelzorgwoning een tijdelijke voorziening is die weer in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht zodra de mantelzorg is gestopt ( dit geldt overigens ook niet meer overal). Verder helpt u niet alleen de ontvanger van de zorg maar ontlast ook de zorg in Nederland. Het zou dan toch bizar zijn als u de waarde van de mantelzorgwoning bij de WOZ-waarde van uw eigen woning zou moeten optellen en zo gestraft zou worden met een hogere belastingaanslag van de gemeente en het Rijk. Toch heeft hier tot april 2016 onduidelijkheid over bestaan. Maar er is goed nieuws, de Waarderingskamer (Wet waardering onroerende zaken) heeft in april 2016 een nieuwe waarderingsinstructie bekend gemaakt, waarin staat dat tijdelijke mantelzorgwoningen die een samenstel vormen met de rest van het onroerend goed niet meetellen bij de WOZ-waardering.