Search
Generic filters

Mantelzorgwoning vergunningsvrij plaatsen

U bent hier: 

  • Home
  • /
  • Mantelzorgwoning vergunningsvrij plaatsen

Is er een vergunning nodig voor het plaatsen van een mantelzorgwoning?

Sinds 2014 is het mogelijk om zonder vergunning een mantelzorgwoning te plaatsen. Wanneer de mantelzorgwoning in achteraf gebied geplaatst wordt (oppervlakte van de tuin gemeten vanuit 1 meter van de rooilijn), kan dit vaak vergunningsvrij gedaan worden. Echter zijn er wel een aantal basisregels opgesteld voor het plaatsen van een zorgwoning.
Wilt u weten of u vergunningsvrij een mantelzorgwoning op uw terrein mag plaatsen? Dan kunt u dit controleren via onderstaande stappen.

1. Ga naar https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
2. Klik op de button ‘plannen zoeken’
3. Vul in de zoekbalk uw adresgegevens in
4. Klik onder het kopje ‘Gemeente’ de verschillende bestemmingsplannen aan totdat er in de kaart gele vlakken getoond worden
5. Worden er gele vlakken getoond op uw terrein? Dan mag u vergunningsvrij een mantelzorgwoning plaatsen, mits u ook voldoet aan de overige richtlijnen welke we later in dit artikel toelichten

Naast het controleren van de bestemmingsplannen kunt u ook direct contact zoeken met de gemeente. U kunt dan direct navragen of u in aanmerking komt voor (deel) vergoeding door het WMO. Hierbij kan een onderbouwing van bijvoorbeeld een huisarts of fysiotherapeut ondersteunend werken.

Wanneer de woning buiten het vergunningsvrije gebied of buiten het geldende bouwblok geplaatst wordt, vraagt de gemeente om een omgevingsvergunning. Deze aanvraag inclusief tekeningen en berekeningen kunnen wij voor u verzorgen. Op basis van de eisen van de gemeente stellen wij een A,B,C of D pakket samen. Elk van deze pakketten valt in een andere prijsklasse en zal vooraf uitgebreid toegelicht worden. Deze aanvraag werkzaamheden zijn geheel vrijblijvend.

mantelzorgwoning vergunningsvrij

Mantelzorgwoning plaatsen zonder medische indicatie

Wilt u gebruik maken van een mantelzorgwoning zonder medische indicatie? Dan noemen we dit een pré-mantelzorgwoning. Hierin kunt u dus ook wonen als u nog geen zorg nodig heeft. Voor een pré-mantelzorgwoning is het aanvragen van een vergunning verplicht. Om in aanmerking te komen voor deze vergunning moet u aan de volgende eisen voldoen.

  • U moet minimaal de AOW-leeftijd hebben bereikt
  • U moet een bestaand gebouw gebruiken of een nieuw gebouw neerzetten volgens de regels voor bouwen in de achtertuin. Is de tuin bijvoorbeeld niet groter dan 100 vierkante meter? Dan mag de mantelzorgwoning maximaal 50 vierkante meter zijn
  • De bewoners van de hoofdwoning en de mantelzorgwoning moeten familie zijn van elkaar
  • De woonsituatie in een mantelzorgwoning mag niet slechter zijn dan in de huidige woning
  • Er moet genoeg parkeerruimte aanwezig zijn
  • De belangen van bewoners en bedrijven in de omgeving moeten in acht genomen worden
  • De pré-mantelzorgwoning moet veilig en levensloopbestendig zijn en voldoen aan de eisen in het bouwbesluit

Naast deze algemene regels kan iedere gemeente ook eigen regels opstellen. Houd hier dus rekening mee bij het aanvragen van een vergunning voor een pré-mantelzorgwoning. Qua vergunningen zit er geen verschil tussen het kopen of huren van een mantelzorgwoning.

 

Waar kunt u een vergunning aanvragen voor een mantelzorgwoning?

Het aanvragen van een vergunning kunt u doen bij de gemeente of online via het omgevingsloket. Wij adviseren om vooraf na te gaan welke eisen uw gemeente stelt zodat u weet of u kans maakt op een vergunning voordat u deze aanvraagt.

Wanneer u een vergunning gekregen heeft, is deze maximaal 10 jaar geldig. Woont u voor een langere tijd in de pré-mantelzorgwoning? Dan vervalt de vergunning en wordt het gebouw als vergunningsvrij verklaard. Hierdoor verandert de pré-mantelzorgwoning in een reguliere mantelzorgwoning.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning, of heeft u nog andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij begeleiden het gehele proces en kunnen u ondersteunen in uw aanvraag bij de gemeente.

 

Vraag informatie aan

Interesse in één van onze
mantelzorgwoningen?

Laatste nieuws

Onze visie voor 2024

 Lees meer

Stop de Regelkolder!

 Lees meer

Ruim 65% van de gerealiseerde mantelzorgwoningen zijn ruimer dan 70m2

 Lees meer