Ontstaan uit een
gezamenlijk passie voor
de bouw

Vader Ties en zoon Thijs-Jan hebben gezamenlijk een gerelateerde werkervaring in de bouw en zorgbranche van zeventig jaar.

Met een gecombineerde denkwijze van ouderwets degelijk bouwen gepaard met de innovaties van deze tijd, bouwen zij uw zorgwoning geheel naar uw wens.

over ons: domuscura
Bij vragen wil onze adviseur u graag behulpzaam zijn.

Vanaf 1 November 2014 is het plaatsen/bouwen van een mantelzorgwoning vergunningsvrij geworden. Dit is een Landelijke richtlijn en staat boven Gemeentelijke richtlijnen.

Indien de locatie niet voldoet aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen of niet strookt met het geldende bestemmingsplan moet er toch een vergunning aangevraagd worden. Deze procedure is verkort naar maximaal 8 weken. Een mantelzorgwoning kan (vergunningsvrij) geplaatst worden op het achtererfgebied bij een woning. Het achtererfgebied ligt 1 meter achter de rooilijn De rooilijn is de grens van de bestaande bebouwing.

De aanschafkosten van een mantelzorgwoning verschillen per model. Hierbij komen dan nog de kosten van transport en plaatsing. Er moet ook een bouwput uitgegraven worden van ca. 60 cm diep. En de nutsaansluitingen vanaf de hoofdwoning moeten aangelegd en aangesloten worden.
Vaak is een mantelzorgwoning goedkoper dan de eigen bijdragen bij opname in een zorginstelling. Ook kan een mantelzorgwoning vanwege zijn mobiliteit zeer goed doorverkocht worden. Hierin kunnen wij ook bemiddelen.
Bij het verbouwen van een schuur of garage moet u er rekening mee houden dat na afloop van de mantelzorg u het gebouw weer in de oude staat terug moet brengen. Dit is dus pure investeringsvernietiging.”

Heeft u vragen? Onze adviseur helpt u graag verder

Klik hier!