Spring naar content

Subsidie kangoeroewoning

Een kangoeroewoning is een combinatie van twee zelfstandige woningen onder één dak. Beide woonruimtes hebben een eigen voordeur. Deze woningen worden ook wel mantelzorgwoningen, duplexwoningen of tandemwoningen genoemd.

Wij merken dat wanneer mensen zich aan het oriënteren zijn op een kangoeroewoning er veel vragen zijn over de financiering en over mogelijke subsidies. Een kangoeroewoning is vaak geen goedkope investering en daarom is een subsidie wel zo wenselijk. Maar zijn er eigenlijk wel subsidies voor kangoeroewoningen?

Op het moment van schrijven zijn er helaas geen specifieke subsidies, maar u kunt wel een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de Wet langdurige zorg (WLZ). Zo wordt het toch mogelijk gemaakt om de kangoeroewoning (deels) te financieren.

Hoe kunt u een subsidie krijgen als u een woningaanpassing nodig heeft?

Om uw naasten te verzorgen is een kangoeroewoning ideaal, echter het verlenen van hulp is vaak fysiek zwaarder werk en dit kunt u het beste zo gemakkelijk mogelijk maken. Hiervoor zijn bijvoorbeeld aanpassingen van de woning en andere verpleeg- en hulpmiddelen benodigd (denk hierbij aan verrijdbare bedden, een douchestoel, bredere deuren, tillift, looprekken etc). Deze voorzieningen zijn vaak kostbaar in aanschaf of huur. Een subsidie of een vergoeding is hierbij vaak een welkome aanvulling. Hoe u deze subsidies kunt verkrijgen leest u hieronder:

Vergoeding voor woningaanpassing via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
De WMO regelt dat hulpbehoevende mensen ondersteuning kunnen krijgen. Ook voor een woningaanpassing kunt u een beroep doen op de WMO. Neem contact op met het WMO loket van uw gemeente om te kijken voor welke subsidies u precies in aanmerking komt.

Vergoeding via de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
De gemeente vergoed ook aanpassingen voor mensen met een indicatie voor WLZ-zorg, die de zorg thuis ontvangen. De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg nodig hebben. Wilt u gebruik maken van de WLZ, dan dient u een indicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de WLZ.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een subsidie te krijgen?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie met betrekking tot een kangoeroewoning worden er wel bepaalde voorwaarden gesteld. Alleen ouderdom volstaat helaas niet. Een belangrijke voorwaarde is dat de bewoner een zorgbehoefte heeft. Naast de behoefte aan zorg mag de woning door maximaal één huishouden bewoond worden en mag alleen de begane grond gebruikt worden als mantelzorgwoning. De woning mag alleen gebruikt worden als er ook een daadwerkelijke mantelzorgrelatie is.

Mantelzorgsubsidie in de vorm van mantelzorgwaardering

Zoals eerder benoemd zijn er geen subsidies voor kangoeroewoningen. Wél is het voor mantelverzorgers mogelijk om mantelzorgwaardering te verkrijgen. Gemeenten hebben een wettelijke taak gekregen om mantelzorgers te waarderen. Deze waardering kan ervoor zorgen dat de totale kosten voor uw kangoeroewoning lager uit zullen vallen. Neem voor deze waardering contact op met uw gemeente om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Wilt u meer informatie over de mogelijke vergoedingen bij kangoeroe wonen?

Wilt u meer informatie over de mogelijke vergoedingen met betrekking tot kangoeroe wonen? Vraag meer informatie aan via het formulier op deze pagina, of neem contact met ons op voor het maken van een afspraak!