Spring naar content

Tweedehands mantelzorgwoning

Mantelzorgers verlenen intensieve zorg aan chronisch zieken, gehandicapten of andere hulpbehoevenden. Deze zogenaamde mantelzorg wordt vaak verleend door een familielid of een ander persoon die dichtbij staat. Als mantelzorger biedt het veel voordelen als de hulpbehoevende dichtbij woont. Hiervoor is een tweedehands mantelzorgwoning dé ideale oplossing. Lees op deze pagina meer over de mogelijkheden van een mantelzorgwoning.

Wat is een tweedehands mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is woning op een privéterrein, bijvoorbeeld in de tuin van de mantelzorger. Een mantelzorger is vaak een familielid of een andere naaste. De hulpbehoevende woont hierdoor dicht bij de mantelzorger. Op deze manier kan gemakkelijk mantelzorg geboden worden op korte afstand, terwijl de mantelzorgwoning van alle gemakken is voorzien.

Wat zijn de voordelen?

Steeds meer hulpbehoevenden en hun mantelzorgers kiezen voor een tweedehands mantelzorgwoning in plaats van een verzorgingstehuis. Een vergrijzende bevolking, hoge kosten van verzorgingshuizen en persoonlijk contact met intieme mantelzorgers hebben de vraag naar mantelzorgwoningen enorm doen toenemen.
Een mantelzorgwoning kan direct op het erf van de mantelzorger worden geplaatst. Mantelzorgwoningen zijn niet direct verbonden met woning van de mantelzorger, zoals bij een kangoeroewoning wel het geval is. Hierdoor hebben zowel de verzorger als de hulpbehoevende voldoende privacy, maar genieten ze beiden wel van de voordelen die een tweedehands mantelzorgwoning biedt.

Voor wie is een mantelzorgwoning geschikt?

Door de vergrijzing is de vraag naar tweedehands mantelzorgwoningen voor ouderen en hun kinderen toegenomen. Als ouderen mantelzorg krijgen van naaste familie en vrienden is dit een zeer praktische oplossing. Mantelzorgers verliezen op deze manier geen reistijd en hulpbehoevenden krijgen sneller (en persoonlijker) hulp. In veel gevallen heeft de hulpbehoevende een doktersverklaring nodig om in een tweedehands mantelzorgwoning te mogen wonen, maar soms is het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voldoende.
Naast ouderen maken ook steeds meer chronisch zieken en gehandicapten gebruik van een mantelzorgwoning. Hierdoor krijgen hij of zij de persoonlijke zorg die ze verdienen, zonder dat ze ver weg van hun familie of naaste moeten gaan wonen.

Waar kan een mantelzorgwoning geplaatst worden?

Vanwege de benodigde ruimte in de tuin wordt vaak aangenomen dat alleen huishoudens op het platteland een tweedehands mantelzorgwoning in hun tuin kunnen huisvesten. In de meeste gevallen is dat zeker het geval, maar mantelzorgwoningen kunnen ook in stadstuinen gehuisvest worden als er voldoende ruimte is. Wij kunnen uw woning aanpassen aan uw wensen. We hebben standaard units van 12m² tot 100m² en alles daar tussenin. Daarnaast is maatwerk mogelijk en denken wij graag met u mee om tot een passende oplossing te komen. Een mantelzorgwoning kan vrijwel altijd vergunningsvrij geplaatst worden, dit vergemakkelijkt het aankoopproces van zo’n woning. Meer informatie leest u op deze pagina.

Heeft u niet voldoende ruimte of geen tuin? Geen probleem. Op verschillende plekken in het land worden zorghofjes geplaatst waarbij de bewoners hun eigen privacy hebben, maar toch samenleven met lotgenoten. Lees hier meer informatie over de zorghofjes van DomusCura.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar onze mogelijkheden voor een tweedehands mantelzorgwoning? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!