Tel: 0318 – 769 161
Search
Generic filters

Mantelzorgwoning vergunningen

U bent hier: Home / Mantelzorgwoning vergunningen

Mantelzorgwoning vergunningsvrij plaatsen
Sinds 2014 is het mogelijk om vergunningsvrij een mantelzorgwoning te plaatsen. Hoewel de mantelzorgwoning vergunningsvrij geplaatst mag worden, zijn er toch een aantal landelijke regels opgesteld. Indien de woning op het achtererf gebied geplaatst gaat worden, kan dit vaak vergunningsvrij. Achtererf gebied is de oppervlakte van de tuin gemeten vanuit 1 meter van de rooilijn. Tevens kan de gemeente vragen om een medische verklaring.

Wilt u weten of de positie van de mantelzorgwoning op uw perceel binnen het bouwvlak valt om evt. vergunningsvrij te mogen plaatsen? Volgt u dan de onderstaande stappen:

 1. Ga naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl
 2. Klik op de blauwe button “plannen zoeken”.
 3. Vul links boven in de zoekbalk uw adresgegevens in.
 4. Klik onder het kopje “gemeente” de onderstaande bestemmingsplannen aan totdat er in de kaart gele vlakken getoond worden.
 5. Binnen dit gele vlak mag u (mits ook aan de overige richtlijnen voldaan wordt) de mantelzorgwoning vergunningsvrij plaatsen.

Wij adviseren u ook om alvast contact op te nemen met de gemeente en de situatie toe te lichten. Tevens om te vragen of u  in aanmerking komt voor een eventuele (deel) vergoeding door het WMO. Een onderbouwing van bijvoorbeeld een Airgo/ Fysiotherapeut of huisarts kan de kans hierop vergroten.

Graag horen wij ook de reactie van de gemeente, zodat wij u hier, indien nodig mee kunnen helpen.

In het geval dat de woning buiten het ‘vergunningsvrije’ achtererf gebied, of buiten het geldende bouwblok geplaatst wenst te worden, vraagt de gemeente vaak om een omgevingsvergunning. De aanvraag, compleet met tekeningen en berekeningen kunnen wij voor u verzorgen. Afhankelijk van de eisen van de gemeente stellen wij een pakket samen. Dit varieert tussen tussen pakket A,B,C en D. Voor elk pakket geldt een andere prijsklasse. Dit wordt vooraf uitgebreid toegelicht. Alle overige stappen in het voortraject zijn geheel vrijblijvend.

Onze mantelzorgwoningen voldoen aan de hoge eisen ten aanzien van kwaliteit, milieu en veiligheid, wat de eventueel benodigde gesprekken met gemeenten een stuk makkelijker maakt.

Pré mantelzorgwoning

Steeds meer gemeenten vinden een doktersverklaring niet nodig om een mantelzorgwoning toe te staan.

Een mantelzorgwoning zonder medische indicatie heet een pre-mantelzorgwoning. Hierin kunt u dus ook wonen als u nog geen zorg nodig heeft. Om een pre-mantelzorgwoning te mogen bouwen, moet u wel een vergunning aanvragen. Voor deze vergunning gelden de volgende eisen.

 • U moet minimaal de AOW-leeftijd hebben bereikt.
 • U moet een bestaand gebouw gebruiken of een nieuw gebouw neerzetten volgens de regels voor bouwen in de achtertuin. Is de tuin niet groter dan 100 vierkante meter, dan mag de mantelzorgwoning maximaal de helft hiervan zijn bijvoorbeeld.
 • De bewoners van de hoofdwoning en van de mantelzorgwoningen moeten een familieband hebben.
 • De woonsituatie in het algemeen mag niet slechter worden.
 • U moet genoeg parkeerruimte hebben op eigen grond.
 • U mag de belangen van bewoners en bedrijven in de omgeving niet schaden.
 • De pre-mantelzorgwoning moet veilig en levensloopbestendig zijn en voldoen aan de eisen in het bouwbesluit.

Dit zijn algemene regels. Iedere gemeente kan daarnaast ook eigen regels opstellen.

Vergunning aanvragen
Een vergunning voor een pre-mantelzorgwoning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online. Het is verstandig om vooraf na te vragen welke eisen uw gemeente stelt, zodat u weet of uw aanvraag kans maakt. Staat uw gemeente pre-mantelzorgwoningen niet toe? Vraag uw gemeente dan om te kijken naar het beleid van andere gemeenten. Misschien wil uw gemeente dan alsnog het beleid versoepelen.
Pre mantelzorgwoning is tijdelijk
Als u de vergunning heeft, mag de pre-mantelzorgwoning maximaal tien jaar blijven staan. Als u in die tien jaar mantelzorg nodig heeft, wordt het gebouw vergunningsvrij. Het wordt dan een gewone mantelzorgwoning.