Spring naar content

WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Alle gemeenten moeten er voor zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De inwoners worden hierin ondersteund door middel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Officieel heet deze wet de WMO 2015.

De WMO wet is toepasbaar op iedereen die niet zelfstandig kan worden en regelmatig zorg nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Ondersteuning om het leven van een mantelzorger gemakkelijker te maken
  • Het ontvangen van begeleiding en / of dagbesteding
  • Een plaats in een beschermde woonomgeving
  • Opvang wanneer men dakloos is of te maken heeft met huiselijk geweld

Hoe krijgt u ondersteuning vanuit de WMO wet?

Heeft u wat extra ondersteuning nodig om op een verantwoorde manier thuis te blijven wonen? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij uw gemeente. De gemeente zal vervolgens een onderzoek starten omtrent uw persoonlijke situatie. De uitslag van dit onderzoek bepaalt of u kans maakt op ondersteuning vanuit de WMO.

Hoe ziet een onderzoek naar uw persoonlijke situatie eruit?

Het onderzoek wordt samen met u en eventueel andere mensen in uw naaste omgeving uitgevoerd, bijvoorbeeld uw mantelzorgers. Het onderzoek wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd, maar moet zeker binnen 6 weken na uw melding afgerond worden.

Tijdens het onderzoek gaat de gemeente kijken naar uw wensen en behoeften. Er wordt gekeken naar wat u zelf nog kunt en naar wat mensen in uw naaste omgeving kunnen doen om u te ondersteunen.

Maatwerkvoorziening vs algemene voorziening

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u niet meer in staat bent om voor uzelf te zorgen en u niet meer op een verantwoorde manier kunt meedraaien in de maatschappij, dan is de gemeente verplicht om uw ondersteuning vanuit de wet WMO aan te bieden. Er wordt, binnen deze ondersteuning, onderscheid gemaakt tussen maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen.

Maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw specifieke wensen en behoeften. Denk hierbij aan aanpassingen aan uw huidige woning, persoonlijke begeleiding of een mantelzorgwoning. Voor een maatwerkvoorziening is een diepgaand onderzoek vereist om uw wensen en behoeften boven water te halen.

Algemene voorzieningen

Een voorbeeld van een algemene voorziening is een hulp bij het boodschappen doen. Dit soort voorzieningen zijn vrij toegankelijk er vereisen geen diepgaand onderzoek.

Mantelzorgwoning en WMO

Wilt u weten of u kans maakt op ondersteuning vanuit WMO voor het plaatsen van een mantelzorgwoning? Neem dan contact op met uw gemeente. De wet- en regelgeving omtrent mantelzorgwoningen kan per gemeente verschillen. Het is daarom verstandig om hierover contact op te nemen met uw gemeente voordat u een aanvraag doet voor een mantelzorgwoning.

Wilt u alvast meer informatie over onze mantelzorgwoningen ontvangen? Vraag dan onze gratis brochure aan.