Spring naar content

Wonen en zorg voor ouderen

In Nederland worden we steeds ouder en willen steeds vaker langer (zelfstandig) thuis blijven wonen. Ouderen zijn gesteld op hun eigen leefomgeving en willen daar zolang mogelijk blijven wonen. Als er uiteindelijk toch zorg nodig is, willen ouderen deze zo lang als mogelijk thuis of in andere zelfstandige woonomgeving ontvangen. De fysieke en sociale omgeving bepaalt in grote mate of ouderen zelfstandig kunnen (blijven) wonen en tegelijkertijd zorg en ondersteuning kunnen ontvangen.

De toekomst van wonen en zorg

We ontkomen er niet meer aan dat onze leefomgeving ingesteld moet worden voor de zorg van ouderen. Deze bevolkingsgroep wil en moet steeds meer voor zichzelf gaan zorgen.
Traditioneel gezien is het zo dat jongeren voor ouderen zorgen, echter de laatste jaren heeft hier een omslag in plaats gevonden. U ziet steeds vaker dat ouderen meer voor jongeren gaan zorgen, door bijvoorbeeld op te passen op de kleinkinderen of door financieel bij te dragen aan de huisvestiging van hun kinderen. Gelukkig kan dit ook, gezien ouderen op latere leeftijd steeds vitaler zijn en zich ook zo voelen. Ze willen minder afhankelijk zijn en gaan zich ook afvragen wat ze kunnen doen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Verschillende woonvormen voor ouderen

Doordat ouderen steeds vitaler worden en niet direct naar een verzorgingshuis willen, wordt er steeds vaker gekeken naar andere oplossingen/woonvormen. De behoefte aan passende woonvormen, welke tussen het eigen huis en het verpleeghuis in liggen worden steeds belangrijker. Mensen willen namelijk oud worden binnen een omgeving waarin ze zich prettig voelen, maar waarbij ook de nodige zorg en ondersteuning ontvangen kan worden. Een van deze oplossingen zijn bijvoorbeeld mantelzorgwoningen of kangoeroewoningen. Dit zijn woningen waarbij de zorgvrager zelfstandig woont, maar de mantelzorger dichtbij aanwezig is. Deze woningen zijn vaak voorzien van allerlei aanpassingen, zodat ouderen hier langer kunnen blijven wonen met de zorg waar zij behoefte aan hebben.

Wonen en zorg voor ouderen; wat doet de overheid?

Wonen met zorg voor ouderen heeft de afgelopen jaren een steeds hogere politieke agenda gekregen.
Zo hebben verschillende koepels en instanties de handen ineengeslagen om de komende jaren duizenden extra woningen beschikbaar te maken voor ouderen. Het is de bedoeling dat ouderen  geschiktere woningen vinden, welke past bij de verschillende (zorg) behoefte. Er wordt meer aandacht gegeven aan de diversiteit aan woonvormen voor senioren door generatiewoningen te stimuleren. Tevens worden mantelzorgers beter erkent en beloont voor hun inspanningen om de zorg voor senioren op zich te nemen.

Welke woonvraag past bij u?

Ieder mens heeft zijn eigen wensen en behoeften als het gaat om wonen en zorg. Wellicht wilt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. Misschien wilt u liever naar een aangepaste woning, waarbij u alles gelijkvloers heeft en de faciliteiten volledig zijn afgestemd op uw behoeften. In dat geval heeft u baat bij een kangoeroe- of mantelzorgwoning. Klik hier Voor meer informatie over deze woningen. Het kan ook zijn dat zelfstandig wonen echt niet meer gaat en dan kunt u gaan nadenken over definitief te gaan wonen in een verpleeghuis.