Spring naar content

Zorg voor ouderen thuis

In Nederland is er een groeiende groep ouderen (75+) welke zelfstandig thuis wonen. Onder hen zijn veel ouderen die kwetsbaar zijn in hun woonsituatie en zorg nodig hebben, maar nog niet in een verpleeghuis kunnen of willen wonen. Wij merken dat veel ouderen liever niet in een verpleeghuis willen worden opgenomen. Om deze mensen toch de benodigde zorg te kunnen bieden ziet u steeds vaker dat er hulp aan huis gegeven wordt. In dit blogartikel leest u welke typen zorg u kunt bieden aan ouderen die thuis wonen en welke hulp hiervoor beschikbaar is.

Welke beschikbare zorg is er voor ouderen die thuis willen blijven wonen?

Wanneer u voor een ouder iemand wilt gaan zorgen dan is het van belang om eerst te bepalen welke zorg iemand precies nodig heeft. Vervolgens kunt u bekijken welke zorg u zelf wilt gaan bieden en welke ondersteuning hierbij geboden wordt. In Nederland kunt u hiervoor terecht bij verschillende instanties, afhankelijk van de soort zorg die er noodzakelijk is.

Hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
Gemeenten hebben de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wanneer inwoners onvoldoende zelfredzaam zijn of niet goed mee kunnen in de maatschappij, dan is de gemeente verplicht om ondersteuning te bieden bij de thuiszorg voor ouderen.
De gemeente bekijkt per situatie welke voorzieningen u nodig heeft. Denk hierbij aan:

– Ondersteuningen voor de mantelzorger
– Huishoudelijke hulp en begeleiding
– Aanpassingen aan de (mantelzorg)woning

Thuiszorg via de zorgverzekeringswet
Naast de ondersteuning die u voor ouderen kunt krijgen kunt u ook thuiszorg voor ouderen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) regelen. Hierbij kunt denken aan verzorging of verpleging aan huis vanuit deze zorgverzekeringswet. Deze thuiszorg wordt voor een groot gedeelte uit het basispakket vergoed, waarbij er wel een kleine bijdrage geldt. Voor deze thuiszorg kunt u kiezen uit verschillende organisaties. Het beste kunt u contact opnemen met uw wijkverpleging en/of verzekeraar, zij kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuze.

Langdurige en extra zorg
Wanneer u zorg nodig heeft vanwege een lichamelijke ziekte of beperking, waarbij het duidelijk is dat u langdurige (levenslange) zorg nodig heeft, dient u hiervoor een indicatie te verkrijgen. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ. Het CIZ onderzoekt of u recht heeft op Wlz-zorg. Vanuit de Wlz zijn er verschillende vormen van zorg mogelijk. Welke zorg u dan ontvangt hangt af van uw specifieke situatie.
Voor ouderen thuis kan er op verschillende manieren Wlz-zorg geleverd worden:

– Een zorginstelling levert de volledige zorg bij u thuis
– U krijgt een persoonsgebonden budget om zelf de zorg in te kopen
– U kies welke onderdelen uit uw zorgprofiel wilt afnemen
– Een combinatie van een persoonsgebonden budget en een pakket thuis.

Andere oplossingen voor ouderen die langer thuis willen blijven wonen

Naast de bovengenoemde oplossingen kunt u ook denken aan toepassingen die de kwaliteit van leven en wonen verbeteren en vereenvoudigen, zoals slimme technologie. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een slimme deurbel of een slim slot op uw deur. Andere praktische voorbeelden zijn een robotstofzuiger en een slimme speaker waartegen u kunt praten en opdrachten kunt geven om uw huishoudelijke taken zo gemakkelijk mogelijk te maken. Een andere oplossing is een mantelzorgwoning of ook wel een kangoeroewoning genoemd. Dit is een zelfstandige woning welke op het terrein van de mantelzorger geplaatst kan worden. Meer informatie over mantelzorgwoningen vindt u hier.