Spring naar content

Zorgwoning

Wat is een zorgwoning?

Een zorgwoning is een zelfstandige woning die zeer geschikt is voor mensen met een beperking of ouderen. Een dergelijke zorgwoning kan in een woongebouw staan óf kan in de tuin van een mantelzorger geplaatst worden.

Zorgwoningen zijn steeds meer geliefd. Doordat de samenleving steeds meer vergrijst en de verzorgingstehuizen overvol raken, kiezen steeds meer mensen ervoor om mantelzorg te bieden aan hun naasten. Hierdoor kunnen zij intensieve zorg bieden aan chronisch zieken, gehandicapten of andere hulpbehoevenden. Mantelzorg vraagt van de verzorgende veel tijd en inspanning. Dit kan verminderd worden door een zorgwoning in de eigen tuin te plaatsen waardoor reistijd niet meer nodig is. Lees op deze pagina meer over de mogelijkheden en kosten van een zorgwoning.

Het voordeel van een zorgwoning die direct in de tuin van een mantelzorger geplaatst wordt, is het direct verlenen van zorg aan de hulpbehoevende. Deze woning staat niet direct in verbinding staat met het huis van de mantelzorger, zoals bij een kangoeroewoning wel vaak het geval is, waardoor beiden privacy hebben maar wel de voordelen hebben van een woning in de tuin. Een zorgwoning kan op twee manieren geproduceerd worden. Een zorgwoning kan worden gebouwd in de tuin (of de plek waar de zorgwoning moet komen), de tweede optie is het aanschaffen van een prefab zorgwoning. Een prefab zorgwoning wordt volledig geproduceerd in de fabriek en kan daarna direct in de tuin geplaatst worden.

Wat is het verschil tussen een zorgwoning en een aanleunwoning?

Zowel een zorgwoning als een aanleunwoning maken het mogelijk om zelfstandiger te wonen dan in een kamer in een verzorgingstehuis. Een aanleunwoning bevindt zich meestal binnen een zorginstelling, waardoor de hulpbehoevende zorg ontvangt van de desbetreffende instelling of dienstencentrum. De ouderen kunnen in een aanleunwoning wel zelfstandig wonen, maar krijgen de hulp van een zorginstelling. Vaak zijn de wachtlijsten hiervoor lang en de kosten hoog. Bij een (mantel)zorgwoning heeft u meer vrijheid en privacy: dit type woning kan geplaatst worden in de tuin van een mantelzorger. Zo heeft de hulpbehoevende persoonlijke hulp in de buurt zonder het opgeven van de privacy. De mantelzorger is dan ook vaak een familielid of andere naaste en geen verzorger uit een zorginstelling. Ook is een zorgwoning een eenmalige investering. Dit maakt het ook een interessante investering voor in de toekomst.

Voor wie is een zorgwoning geschikt?

Door de toenemende vergrijzing zien we de vraag van ouderen en hun kinderen toenemen op het gebied van zorgwoningen. Een zorgwoning in de tuin is geschikt voor iedere hulpbehoevende die zorg ontvangt van een naaste familielid, vriend of kennis. De mantelzorger is geen reistijd kwijt en de hulpbehoevende ontvangt sneller hulp. Vaak vragen gemeenten om een doktersbewijs om een dergelijke woning in een tuin te laten plaatsen, maar in sommige gemeenten is het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd van de hulpbehoevende voldoende. Het plaatsen van een zorgwoning is sinds 2014 vergunningsvrij, dit maakt het zeer eenvoudig om een zorgwoning aan te schaffen en te plaatsen.

Niet alleen ouderen, maar ook chronisch zieken en gehandicapten maken steeds vaker gebruik van zorgwoningen. De bewoner kan dicht bij de familie blijven en de persoonlijke zorg ontvangen die benodigd is.

Waar kan een zorgwoning geplaatst worden?

Niet alleen in buitengebieden met grote tuinen worden zorgwoningen geplaatst, ook in een stadstuin kan dit geplaatst worden, mits er voldoende plaats is. De standaard units worden opgeleverd vanaf 12m² tot 100m² en alles daartussen. Maatwerk is ook mogelijk en wij denken graag met u mee om tot een gepaste oplossing te komen. Meer informatie leest u op deze pagina met daarin de veel gestelde vragen.

Niet voldoende ruimte of geen tuin? Ook daar is een oplossing voor! Op verschillende plekken in het land worden zorghofjes geplaatst waarbij de bewoners hun eigen privacy hebben maar toch samenleven met lotgenoten. Lees hier meer informatie over de zorghofjes van Domus Cura.

Kosten van een zorgwoning

Bij een zorgwoning komen een aantal kosten kijken. Deze kosten zijn afhankelijk van uw wensen. Onze standaard modelwoningen worden aangeboden vanaf €71.750,- tot €166,415,-. Uiteraard hangt dit volledig af aan de aanpassingen die u graag ziet gebeuren. Bekijk op deze pagina een volledige indicatie van onze prijzen of neem vrijblijvend contact op met ons om uw wensen met ons te bespreken.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in onze zorgwoningen of wilt u meer informatie? Bekijk onze keuzes in zorgwoningen hier of neem contact op voor de mogelijkheden.