Spring naar content

Een mantelzorgwoning plaatsen in 2024, de nieuwe omgevingswet!

De Omgevingswet treedt 1 januari 2024 in werking. De nieuwe wet beoogt de nodige wet en regelgeving in het omgevingsdomein te integreren in één wet, vier AMvB’s en één regeling. Deze wet heeft grote gevolgen voor de praktijk.

Met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) wijzigt vanaf 1 januari 2024 onder meer de aansprakelijkheid van aannemers en wordt de kwaliteitsborger geïntroduceerd. Daarnaast krijgen aannemers extra verplichtingen en wordt de consument-opdrachtgever beter beschermd.
Het voordeel van de aannemer is dat projecten sneller van de grond komen omdat er minder nationale regels nodig zijn.

Voor de mantelzorgwoningen houdt het in dat zodra de mantelzorgwoning binnen de vergunningsvrije regels valt ,er een meldingsplicht bestaat binnen het omgevingsloket. Omdat nu alle aanvragen hetzelfde proces doorlopen binnen alle gemeente voorkomt het een hoop loze communicatie vanuit de toekomstige bewoners, perceel eigenaren, bouwers en gemeenten.

Voor de mantelzorgwoningen die buiten de vergunningsvrije regels vallen, zal er veel contact nodig zijn vanuit ons en de kwaliteitsborger.
Met onze interne expertise en goede communicatie naar de kwaliteitsborger ,verwachten wij dat op deze manier lange en gefrustreerde vergunningstrajecten worden beperkt.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.